{Bật mí} – Cách phân loại thị trường chứng khoán bạn không thể bỏ qua

Để phân loại thị trường chứng khoán, chúng ta có thể phân loại theo sự luân chuyển của các nguồn vốn, cách thức hoạt động của thị trường hoặc theo mặt hàng trên thị trường. Hôm nay tiendientu123.com sẽ cùng các bạn trao đổi về chủ đề phân loại thị trường chứng khoán. Vậy các bạn còn chần chừ gì nữa mà không tìm hiểu ngay.

Phân loại thị trường chứng khoán dựa trên sự luân chuyển nguồn vốn

Thị trường chứng khoán được chia thành:

  • Thị trường sơ cấp
  • Thị trường thứ cấp.

Thị trường sơ cấp

Thị trường sơ cấp là thị trường nơi các chứng khoán mới phát hành được mua và bán. Trên thị trường này, tiền của nhà đầu tư được chuyển cho nhà phát hành thông qua việc nhà đầu tư mua chứng khoán mới phát hành.

Hoạt động phát hành chứng khoán do các tổ chức bảo lãnh phát hành như công ty chứng khoán, ngân hàng thương mại, công ty đầu tư thực hiện.

Như bạn có thể tưởng tượng, trong thị trường sơ cấp, tiền từ nhiều nhà đầu tư gộp lại và chảy sang các công ty phát hành. Ngược lại, chứng khoán của công ty phát hành được phân phối cho nhiều nhà đầu tư thông qua các công ty bảo lãnh phát hành.

Vai trò của thị trường chứng khoán sơ cấp

Bảo mật các khoản tiền huy động được và huy động vốn của công ty bằng cách phát hành chứng khoán. Hình thức huy động chứng khoán là hình thức tài trợ trực tiếp, thể hiện những ưu điểm của thị trường chứng khoán như công ty có thể sử dụng vốn với chi phí rẻ hơn, tự chủ tài chính cao hơn, có thể huy động vốn với quy mô lớn hơn và rộng rãi hơn.

Quá trình luân chuyển tài chính trực tiếp được thực hiện, đồng tiền tạm thời nhàn rỗi trong dân cư được đưa vào đầu tư, đồng thời chuyển thành vốn dài hạn. Thị trường này đã tạo ra một phương thức đầu tư mới hiệu quả hơn và có tính thanh khoản cao hơn cho các nhà đầu tư.

Đặc điểm của thị trường sơ cấp trong phân loại thị trường chứng khoán

"<yoastmark

Thị trường sơ cấp là nơi duy nhất mà chứng khoán cung cấp vốn cho các tổ chức phát hành. Đây là thị trường tạo tiền cho các tổ chức phát hành và thị trường tạo ra hàng hóa để giao dịch. Ở cấp độ nền kinh tế nói chung, thị trường sơ cấp đã làm tăng quỹ đầu tư.

Người bán chứng khoán trên thị trường sơ cấp được xác định là Bộ Tài chính, các ngân hàng quốc doanh, tổ chức phát hành, công ty bảo lãnh phát hành, v.v.

Thị trường sơ cấp chỉ được tổ chức một lần cho một loại chứng khoán nhất định trong một khoảng thời gian giới hạn.

Thị trường thứ cấp (Thị trường thứ cấp)

Thị trường thứ cấp là nơi các chứng khoán phát hành trên thị trường sơ cấp được mua bán. Đây là thị trường chuyển quyền sở hữu chứng khoán. Chứng khoán phát hành trên thị trường sơ cấp sẽ tiếp tục được mua bán trên thị trường thứ cấp.

Thị trường thứ cấp đảm bảo tính thanh khoản của các chứng khoán đã phát hành. Hoạt động giao dịch thường xuyên trên thị trường thứ cấp tạo cơ hội cho các nhà đầu tư liên tục mua và bán chứng khoán để thu lợi nhuận từ chênh lệch giá.

Đặc điểm thị trường thứ cấp

Trên thị trường thứ cấp, tiền bán chứng khoán thuộc về nhà đầu tư và người kinh doanh chứng khoán, không phải tổ chức phát hành. Điều này có nghĩa là dòng tiền không đi đến tổ chức phát hành chứng khoán mà đến các nhà đầu tư vào chứng khoán trên thị trường. Thị trường thứ cấp là một bộ phận quan trọng của thị trường chứng khoán và có quan hệ mật thiết với thị trường sơ cấp.

Các giao dịch trên thị trường thứ cấp phản ánh nguyên tắc cạnh tranh tự do, và giá chứng khoán trên thị trường thứ cấp được xác định bởi mối quan hệ giữa cung và cầu.

Thị trường thứ cấp được tổ chức thường xuyên, nhà đầu tư có thể mua và bán chứng khoán trên thị trường thứ cấp nhiều lần.

Phân loại thị trường chứng khoán dựa vào thị trường hoạt động như thế nào

Thị trường chứng khoán bao gồm sở giao dịch chứng khoán (thị trường tập trung) và thị trường không kê đơn (thị trường phi tập trung).

Giao dịch chứng khoán

Trên Sở giao dịch chứng khoán, giao dịch tập trung, lệnh được chuyển đến sở giao dịch và tham gia vào quá trình khớp lệnh để tạo thành phiên giao dịch. Chỉ những chứng khoán đủ tiêu chuẩn niêm yết mới được giao dịch tại đây.

Thị trường không kê đơn (OTC)

Thị trường OTC là thị trường phi tập trung tạo nên một thị trường chứng khoán hoàn chỉnh cùng với thị trường tập trung (TTCK – Sở giao dịch chứng khoán). Thị trường không kê đơn là thị trường có tổ chức dành cho các chứng khoán không được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán.

Không có địa điểm giao dịch chính thức trên thị trường OTC. Nhưng các công ty môi giới (công ty chứng khoán) kết nối giao dịch giữa công ty chứng khoán và trung tâm quản lý hệ thống thông qua một mạng máy tính rộng khắp.

Phân loại thị trường chứng khoán theo thị trường hàng hóa

Thị trường chứng khoán cũng có thể được chia thành các thị trường: thị trường cổ phiếu; thị trường trái phiếu; và thị trường phái sinh.

  • Thị trường chứng khoán (Stock Market): là thị trường mà cổ phiếu được mua bán trao đổi; bao gồm cả cổ phiếu phổ thông và cổ phiếu ưu đãi.
  • Thị trường trái phiếu: Là thị trường giao dịch và mua trái phiếu đã phát hành; bao gồm trái phiếu công ty, trái phiếu địa phương và trái phiếu chính phủ.
  • Thị trường phái sinh: là thị trường phát hành và mua bán các tài liệu tài chính khác. Chẳng hạn như quyền mua cổ phiếu, chứng quyền, hợp đồng quyền chọn, v.v.

Mối quan hệ giữa thị trường sơ cấp và thị trường thứ cấp

Mối quan hệ giữa thị trường sơ cấp và thị trường thứ cấp
Mối quan hệ giữa thị trường sơ cấp và thị trường thứ cấp

Thị trường sơ cấp là cơ sở, tiền đề của sự hình thành và phát triển thị trường thứ cấp. Vì đây là nơi diễn ra hoạt động lưu thông hàng hóa; cung ứng chứng khoán trên thị trường thứ cấp. Không có thị trường sơ cấp thì không thể có thị trường thứ cấp. Thị trường thứ cấp là thị trường đặc biệt; chỉ được tạo ra khi có thị trường sơ cấp rộng lớn; ổn định với nhiều loại chứng khoán phong phú; thu hút được nhiều nhà đầu tư và các nhà đầu tư; công chúng có thể bỏ vốn đầu tư chứng khoán.

Ngược lại, thị trường thứ cấp là động lực; và điều kiện cho sự phát triển của thị trường sơ cấp. Bởi một khi chứng khoán đã được phát hành trên thị trường; rất khó thuyết phục nhà đầu tư bỏ tiền mua chứng khoán. Mà không có sự lưu thông trên thị trường thứ cấp; mua bán trao đổi để tạo tính thanh khoản cho chứng khoán.

Kết luận

Trên đây Tiendientu123 đã chia sẻ chủ đề phân loại thị trường chứng khoán đến các bạn. Nhà đầu tư có nhu cầu mở tài khoản chứng khoán; hoặc muốn hiểu thêm về lĩnh vực chứng khoán vui lòng liên hệ với chúng tôi nhé!

Theo tiendientu123.com tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Phân loại thị trường chứng khoán mới nhất bạn không thể bỏ qua